Ruimtelijk-Advies.nl - Werkzaamheden

Werkzaamheden

Ruimtelijke Onderbouwing

Een andere mogelijkheid voor de gemeente om medewerking te verlenen aan uw initiatief dat niet past binnen het geldende bestemmingsplan is via een uitgebreide omgevingsvergunning. Dit biedt voor u als initiatiefnemer de kans om zonder bestemmingsplanwijziging toch uw (bouw)plan te realiseren.

In dit geval is voorwaarde voor medewerking aan uw initiatief dat uw plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Om aan te tonen dat uw plan aan deze voorwaarde voldoet verplicht de gemeente de initiatiefnemer om bij de aanvraag van de omgevingsvergunning een ruimtelijke onderbouwing aan te leveren, waarin wordt aangetoond dat uw initiatief past binnen het geldende beleidskader en daarnaast geen grote gevolgen heeft voor haar omgeving.

De gemeente kan u ook vragen een ruimtelijke onderbouwing aan te leveren op het moment dat uw initiatief wordt opgenomen in een nieuw bestemmingsplan (veelal herziening) voor het gebied waarin uw perceel gelegen is.

Kastelijn Ruimtelijk Advies is deskundig in het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen voor zowel kleine als grote projecten en levert maatwerk.