Ruimtelijk-Advies.nl - Werkzaamheden

Werkzaamheden

Warning: Undefined array key "w" in /customers/8/d/2/ruimtelijk-advies.nl/httpd.www/werkzaamheden.php on line 21 Warning: Undefined array key "w" in /customers/8/d/2/ruimtelijk-advies.nl/httpd.www/werkzaamheden.php on line 33 Warning: Undefined array key "w" in /customers/8/d/2/ruimtelijk-advies.nl/httpd.www/werkzaamheden.php on line 41 Warning: Undefined array key "w" in /customers/8/d/2/ruimtelijk-advies.nl/httpd.www/werkzaamheden.php on line 49 Warning: Undefined array key "w" in /customers/8/d/2/ruimtelijk-advies.nl/httpd.www/werkzaamheden.php on line 57
Warning: Undefined array key "w" in /customers/8/d/2/ruimtelijk-advies.nl/httpd.www/werkzaamheden.php on line 73

Principeverzoek

Door middel van een principeverzoek informeert u de gemeente over uw plannen en verzoekt u de gemeente om medewerking te verlenen aan uw initiatief. Wanneer uw (bouw)plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan dient een ruimtelijke procedure (bestemmingsplanwijziging of uitgebreide omgevingsvergunning) te worden doorlopen. Omdat deze procedures vaak tijdrovend zijn en gepaard gaan met de nodige kosten is het van belang dat vooraf duidelijk is of de gemeente medewerking verleent aan uw initiatief. Voor de realisatie van uw (bouw)plan is een principeverzoek daarom een belangrijke eerste stap.

Een principeverzoek bestaat uit een uitgebreid schrijven waarin de voorgenomen ontwikkelingen worden beschreven en toegelicht. De brief wordt, afhankelijk van het initiatief, aangevuld met situatietekeningen (bestaand en toekomstig) en een omgevingsdialoog.

Kastelijn Ruimtelijk Advies kan voor het door u gewenste initiatief een principeverzoek opstellen en indienen.