Ruimtelijk-Advies.nl - Home

Kastelijn Ruimtelijk Advies, kortweg KRA, is een adviesbureau op het gebied van de ruimtelijke ordening.

KRA begeleidt initiatiefnemers bij de realisatie van hun ruimtelijke initiatieven. Dit kan de bouw van een woning, de uitbreiding van een bedrijf, maar ook allerhande andere (bouw)plannen betreffen. Om dergelijke initiatieven mogelijk te maken dient vaak een ruimtelijke procedure zoals een bestemmingsplanwijziging of een uitgebreide omgevingsvergunning te worden doorlopen.

KRA is gespecialiseerd in de wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde procedures en staat u graag terzijde bij ieder vraagstuk op het gebied van de ruimtelijke ordening. Werkzaamheden omvatten onder meer het opstellen van principeverzoeken, ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplannen en worden verricht voor zowel particulieren als bedrijven.

Naast ruimtelijke ordening heeft KRA zich de afgelopen jaren eveneens toegelegd op projectmanagement, onder meer bij aanbestedingstrajecten, voor zowel bedrijven als gemeenten.