Ruimtelijk-Advies.nl - Portfolio

Portfolio

Hieronder vindt u een greep uit de door KRA uitgevoerde opdrachten:

Ruimtelijke Ordening
Locatie   Werkzaamheden Ten behoeve van
Achterste Hermalen 7 Schijndel Principeverzoek Bestemmingswijziging van agrarisch naar wonen.
Omgevingsvergunning Bouwen (uitbreiding bijgebouwen) en aanleg (tuin met vijver).
Binneveld 2 Sint-Oedenrode Omgevingsvergunning Bouwen woning op kortere afstand tot de perceelsgrens.
Ekkersrijt 9004 Son en Breugel Principeverzoek Uitbreiding bedrijf met kantoorruimte.
Eversestraat 7a Sint-Oedenrode Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding oppervlakte aan bedrijfsbebouwing.
Gerbrandystraat 8 Sint-Oedenrode Principeverzoek Sanering bestaande woning en herbouw drie wooneenheden.
Hezelaarsestraat ong. Liempde Bestemmingsplan Bouw van een Ruimte-voor-Ruimte woning met B&B.
Houtsestraat 6 Sint-Oedenrode Ruimtelijke onderbouwing Herbouw woonboerderij.
Houtsestraat 14 Sint-Oedenrode Principeverzoek Bestemmingswijziging van agrarisch naar bedrijf t.b.v. opslag
Ruimtelijke onderbouwing Idem.
Jenne Akkers 5 Sint-Oedenrode Ruimtelijke onderbouwing Herbouw woonboerderij.
Ollandseweg 134-136 Sint-Oedenrode Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding bedrijf met kantoorruimte en droogloods.
Patrijsweg 4 Uden Ruimtelijke onderbouwing Herbouw woonboerderij.
Rode Akkers kavel 1 Sint-Oedenrode Ruimtelijke onderbouwing Wijziging bouwgrenzen.

Projectmanagement
Opdrachtgever   Werkzaamheden Ten behoeve van
Baetsen-Groep Veldhoven Projectleider Voorbereiden van de inschrijving en na gunning implementatie van de dienstverlening voor de volgende Europese aanbestedingen:
  • ’Inzameling en verwerking afvalstoffen in de  Kempengemeenten’
  • ’Inzameling diverse afvalstromen Land v. Cuijk en Boekel’
  • ’Grondstoffenverwerking en –inzameling gemeente Best’
Provincie Noord-Brabant Den Bosch Beleidsadviseur Opstellen discussienota ‘Detailhandel in Noord-Brabant’ inclusief inventarisatie stakeholders.
ZRi Den Haag Projectleider Organiseren marktconsultatie en opstellen adviesrapport met scenariokeuze voor de ontwikkeling van een ‘Biomassaplein’ voor de gemeenten Best, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught.