Ruimtelijk-Advies.nl - Werkzaamheden

Werkzaamheden

Omgevingsvergunning

In de omgevingsvergunning zijn de meest voorkomende vergunningen geregeld die nodig zijn voor het bebouwen dan wel gebruiken van uw gronden. De omgevingsvergunning vervangt verschillende losse vergunningen zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, gebruiksvergunning etc. Voor één initiatief kunt u meerdere vergunningen nodig hebben.

Kastelijn Ruimtelijk Advies kan u begeleiden bij het aanvragen van de juiste omgevingsvergunning.