Ruimtelijk-Advies.nl - Werkzaamheden

Werkzaamheden

Projectmanagement

Om de ruimtelijke procedures vlot en correct te laten verlopen draagt KRA zorg voor de procesbegeleiding. Het gaat hierbij primair om coördinatie, advies en planning. Met name de coördinatie, zijnde de afstemming met opdrachtgever, overheden, onderzoeksbureaus, omgeving etc., is bij ruimtelijke procedures van cruciaal belang om binnen een zo kort mogelijke periode tot het gewenste eindresultaat te komen.

Daarnaast is KRA reeds voor een aantal opdrachtgevers werkzaam geweest in de rol van projectleider. Inzet hierbij is om op een gestructureerde manier te komen tot het gewenste projectresultaat. KRA draagt zorg de bewaking van de voortgang, het budget en de kwaliteit van het project. Kerntaken zijn veelal het opstellen van een Plan van Aanpak, het aansturen van projectmedewerkers, het leveren van verbetervoorstellen ter optimalisatie van het project en de algehele projectcoördinatie