Ruimtelijk-Advies.nl - Werkzaamheden

Werkzaamheden

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan is voor ieder perceel vastgelegd welke gebruiks- en bouwmogelijkheden zijn toegestaan. Door de gemeente wordt getoetst of uw initiatief past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Heeft u als initiatiefnemer een (bouw)plan dat in strijd is met het geldende bestemmingsplan, dan kan de gemeente u verzoeken te voorzien in een herziening van het bestemmingsplan waarbinnen uw (bouw)plan gerealiseerd wordt.

Het opstellen van een bestemmingsplan was voorheen een taak van de gemeente. Tegenwoordig worden initiatiefnemers van een (bouw)plan door de gemeente verplicht zelf een compleet bestemmingsplan aan te leveren. De inhoud van het bestemmingsplan wordt in overleg met de gemeente bepaald, echter de feitelijke werkzaamheden voor het opstellen van het plan zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Een bestemmingsplan voorziet er in dat uw initiatief juridisch en planologisch mogelijk wordt gemaakt.

Kastelijn Ruimtelijk Advies heeft ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen en kan uw initiatief middels een nieuw bestemmingsplan mogelijk maken.